Praha: Katedrála sv. Víta: všechny barvy duhy

Katedrála sv. Víta: všechny barvy duhy

Katedrála sv. Víta, interiérVznosné klenutí, duhové ticho a slavní mrví – to je interiér nejkrásnější české katedrály.

Stěny hlavní lodi člení triforium, obíhající celou katedrálu. Jeho pilíře nesou podoby českých králů, královen, biskupů i stavitelů chrámu. Celkem 21 polychromovaných bust vytesalo ve 14. století několik mistrů kameníků, nichž hlavním byl Petr Parléř.

Králové z kamene, světec ze stříbra

Pod svatováclavskou kaplí je pohřben sám patron české země svatý Václav. V jižním ochozu nemůžete minout monumentální stříbrný náhrobek oficiálního českého katolického světce Jana Nepomuckého, dílo Josefa Emanuela Fischera z Erlachu z roku 1736.

Z hlediska dějin českého národa jsou však daleko zajímavější kaple v chóru katedrály. Pod žulovými náhrobky tu spočinula přemyslovská knížata Břetislav I., Spytihněv II., Břetislav II., Bořivoj II., ale také králové Přemysl Otakar I. a jeho vnuk Přemysl Otakar II., strašlivě posekaný v bitvě na Moravském poli.

Více o dějinách katedrály sv. Víte se dozvíte ZDE.

Hrobka Otce vlasti

V podzemí chrámu pod jižním průčelím se potom nachází Královská hrobka. Má samostatný vchod z kaple svatého Kříže. Navěky v ní odpočívají:

  • Císař Karel IV., jeho manželky (Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická, Alžběta Pomořanská) a nedospělé děti
  • Král Václav IV., jeho manželka Johana Bavorská a oblíbený nevlastní bratr Jan Zhořelecký.
  • Jiří z Poděbrad, poslední rodem český král – byl zde pochován bez srdce, které bylo podle jeho poslední vůle symbolicky pohřbeno „blíže milovanému lidu“, v Týnském chrámu, odkud v době rekatolizace zmizelo beze stopy.
  • Habsburkové Ladislav Pohrobek, Rudolf II. a někteří další

Jak to v chrámu vypadá, se můžete podívat v naší galerii:

Habsburkové v českém chrámu

Dominantou chrámové lodi je mohutná tumba habsburských císařů Maxmiliána II., Ferdinanda I a jeho manželky Anny Jagellonské. Za hlavním oltářem potom najdete náhrobky prvních českých biskupů a sochu kardinála Schwarzenberga od Josefa Václava Myslbeka.

Z vnitřního zařízení je třeba ještě zmínit renesanční kruchtu od kameníka Bonifáce Wohlmutha v severní příční lodi, raně barokní kazatelnu, dvě působivé velké barokní řezby po bocích chóru, které znázorňují výjevy z období třicetileté války (pustošení chrámu, útěk Zimního krále) a barokní varhany. Z moderní doby je to potom dřevěné Ukřižování Františka Bílkabarevná okna předních umělců počátku 20. století.

zdroj: cs.wikipedia.org

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS (komentáře k příspěvku)

Napsat komentář