Praha: Znáte nejkrásnější pražské chrámy a kostely?

Znáte nejkrásnější pražské chrámy a kostely?

Týnský chrám, průčelí

Týnský chrám, průčelí
foto: Praha levně

Jejich křehká gotická krása dojímá. Jejich působivá barokní dynamika ohromuje. Jejich věže se dotýkají samotného nebe. Vydejte se s námi za nejkrásnějšími pražskými chrámy a kostely.

Nabízíme vám přehled těch – nej: nejstarších, největších, nejvyšších, s nejpohnutější historií… Skvělou příležitost je poznat nabízí noc kostelů. Vydejte se za jejich tajemstvími! Vždy jednou ročně otevřou křesťanské chrámy a kostely v celé České republice své brány všem lidem. Dostanete se i na některá běžně nepřístupná místa: varhanní kůry, sakristie, věže, krypty, klášterní zahrady. Kromě prohlídek kostelů s průvodcem čekají na návštěvníky mše, varhanní koncerty, duchovní zamyšlení, přednášky, divadelní vystoupení, ale také třeba ochutnávka mešního vína nebo třeba módní přehlídka talárů.

foto: Fotolia

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha 1- Hradčany

Trojlodní gotická katedrála sv. Víta vznikala v rozmezí let 1344–1929 na místě někdejší románské baziliky. Stavba trvala 585 let.

Katedrála je pomníkem císaře Karla IV. Stavbu zahájil francouzský architekt Matyáš z Arrasu, po jeho smrti v roce 1356 převzal vedení stavby německý architekt Petr Parléř. Když dvacet let po císaři zemřel i jeho architekt, zůstala katedrála na dalších pět set let torzem. Západní část lodi a průčelí se dvěma věžemi byly dostavěny až na počátku 20. století. Katedrála byla místem korunovací českých králů a dodnes je symbolem státnosti národa. Po sametové revoluci se však rozhořel ostudný spor mezi státem a církví o její vlastnictví, který trvá dodnes.

Více se dozvíte ve článku Katedrála sv. Víta – ukradené srdce země?

foto: Fotolia

Kostel Matky Boží před Týnem, Praha 1 – Staré Město

Kostel Matky Boží před Týnem, lidově zvaný Týnský chrám či kostel Panny Marie před Týnem, patří spolu s kostelem sv. Mikuláše k dominantám Staroměstského náměstí.

Stavěl se víc než 150 let  a patří mezi nestarší a nejkrásnější pražské gotické kostely. Zvon Maria je po svatovítském Zikmundovi druhý největší v Praze. Západní průčelí představuje při pohledu z náměstí jednu z nejznámějších dominant Prahy. Typický vzhled mu dala puristická renovace v 19. století, kdy byly strženy omítky a  odhaleno opukové kamenné zdivo. V dějinách se o Kostel Matky Boží před Týnem přetahovali katolíci a reformisté: kázal zde i utrakvistický biskup Jan Rokycana. Dřevo na  krov chrámu prý bylo použito na stavbu šibenice pro Jana Roháče. Dnes je centrem staroměstské katolické farnosti.

Více se dozvíte ve článku Kostel Matky Boží před Týnem: Dotýkat se zakázáno!

foto: cs.wikipedia.org

Kostel sv. Mikuláše, Praha 1 – Staré Město

Jeden z nejkrásnějších barokních kostelů Prahy vyrostl v rohu Staroměstského náměstí na místě původního gotického  farního kostela sv. Mikuláše. Autorem projektu je architekt Killian Ignác Dientzenhofer.

Členitý vnitřní prostor se zajímavou světelnou režií a malebnou plastičností je jedním z nejsugestivnějších pražských chrámových interiérů. Za zmínku stojí i barokní varhany a lavice, ale také nádherný křišťálový lustr. Původní farní kostel byl jedním z center reformace, barokní chrám nechali postavit benediktini. Dnes chrám spravuje Církev československá husitská.

Více se dozvíte ve článku Kostel sv. Mikuláše: Husité, benediktini i Rusové.

foto: commons.wikimedia.org

Kostel sv. Mikuláše, Praha 1 – Malá Strana

Sv. Mikuláš na Malostranském náměstí je jednou z nejkrásnějších barokních staveb Prahy.

Vyrostl z podnětu jezuitů v letech 1704 – 1756 na místě původního gotického kostela, který by též zasvěcený Mikuláši z Myry. Stavba je dílem hned tří generací rodiny Dientzenhoferů: architektů Kryštofa, později jeho syna Kiliána Ignáce a nakonec Anselma Luraga, který byl žákem a zetěm K. I. Dientzenhofera. Uvnitř najdete barokní varhany, na které hrával za svého pobytu v Praze Wolfgang Amadeus Mozart.

Více se dozvíte ve článku Do chrámu sv. Mikuláše by se vešla mostecká věž.

foto: martinvezdi.eu

Kostel sv. Martina ve zdi, Praha 1 – Staré Město

Kostel sv. Martina ve zdi patří k nejstarším v Praze. Jeho zdi můžete použít jako živou učebnici architektury. Najdete zachovalé románské prvky, gotiku rannou i pozdní, barokní portál i novorenesanční štíty.

Hlavně má však pohnutou historii jako jedno z významných míst české reformace. Zdejší farář zvaný Rohle kritizoval odpustky už v době, kdy si je ještě mladý Jan Hus kupoval… V 17. století kokrhal na střeše červený kohout. Když kostel císař Josef II. zrušil, sloužila jako skladiště, byty, obchody, slavné lahůdkářství, hostinec a snad i tančírna.

Více se dozvíte ve článku Kostel sv. Martina ve zdi: Kázalo se tam i tančilo.

Kostel sv. Ignáce

foto: commons.wikimedia.org

Kostel sv. Ignáce, Praha 2 – Nové Město

Působivý raně barokní kostel s bohatě zdobeným průčelím svatého Ignáce z Loyoly byl vybudován v letech 1658 až 1678 jako součást jezuitské koleje na Karlově náměstí.

Je dílem architekta Carla Luraga. Interiér pochází z doby vrcholného baroka a působí bohatstvím dekoru i účinkem rozptýleného světla. Po zrušení jezuitského řádu 1773 sloužil kostel jako farní, nyní ho mají opět ve správě jezuité.

Více se dozvíte ve článku Kostel sv. Ignáce: památka na jezuity.

Další architektonické zázraky Prahy

Mezi nejvýznamnější pražské gotické sakrální stavby patří také kostel Panny Marie Sněžné, bazilika sv. Petra a Pavla, kostel sv. Jiljí, kostel sv. Petra na Poříčí a kostel Panny Marie pod řetězem. Zvláštní kapitolou je pak klášter benediktinů u chrámu Panny Marie a slovanských patronů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, jehož věže padly za oběť válečnému bombardování Prahy a byly znovu postaveny ve zcela moderním duchu a původním gotickém těle chrámu.

Z barokních památek je to potom bazilika sv. Jakuba Staršího a kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce.
zdroj: nockostelu.cz

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS (komentáře k příspěvku)

Napsat komentář