Praha: Krása zakletá do kamene

Znáte nejkrásnější pražské chrámy a kostely?

Týnský chrám, průčelí

Týnský chrám, průčelí
foto: Praha levně

Jejich křehká gotická krása dojímá. Jejich působivá barokní dynamika ohromuje. Jejich věže se dotýkají samotného nebe. Vydejte se s námi za nejkrásnějšími pražskými chrámy a kostely.

Nabízíme vám přehled těch – nej: nejstarších, největších, nejvyšších, s nejpohnutější historií… Skvělou příležitost je poznat nabízí noc kostelů. Vydejte se za jejich tajemstvími! Vždy jednou ročně otevřou křesťanské chrámy a kostely v celé České republice své brány všem lidem. Dostanete se i na některá běžně nepřístupná místa: varhanní kůry, sakristie, věže, krypty, klášterní zahrady. Kromě prohlídek kostelů s průvodcem čekají na návštěvníky mše, varhanní koncerty, duchovní zamyšlení, přednášky, divadelní vystoupení, ale také třeba ochutnávka mešního vína nebo třeba módní přehlídka talárů. Celý článek …

Magický Karlův most drží pohromadě syrečky!

Je-li Praha vzácným pláštěm, který pokrývá břehy řeky Vltavy, představuje Karlův most drahocennou sponu, jež tento královský plášť spíná. Možná existují mosty vznosnější. Pár jich je dokonce starších. Ale žádný není tak krásný…

Praha - Karlův most

Malá Strana při pohledu z Karlova mostu
foto: cs.wikipedia.org

Podle legendy přidávali stavebníci do malty vajíčka, aby byl most pevnější. To však není pravda. Chemický rozbor však prokázal, že maltu zalévali mlékem a vínem! Dokonce do ní spadlo i pár tvarůžků a syrečků, ale zřejmě omylem. Kdo ví, možná se vykutálely zpod ruky samotného mistra Petra Parléře, stavitele svatovítského chrámu, když na stavbu mostu dohlížel.

Datum určili astrologové

Počátky stavby jsou zahaleny tajemstvím. Základní kámen byl položen v roce 1357, v přesném datu se však kronikáři rozcházejí. Za pravděpodobný se považuje 9. červenec 1357, 5 hodin a 31 minut. Když za sebou seřadíte rok, den, měsíc, hodiny a minuty, dostanete sled lichých čísel od jedné do devíti a zpět: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Právě v tomto čase došlo ke konjunkci Slunce se Saturnem, což představovalo velmi příznivou astrologickou konstelaci. Navíc Slunce bylo v ascendentu znamení Lva, heraldického znaku Českého království. A císař Karel IV., který dal most postavit, na rady astrologů velmi dbal. Celý článek …

Kostel sv. Ignáce vypadá jako šlehačkový dort

Pražské jezuity připomíná kostel sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Jeho uměřená fasáda ještě nese stopy raného baroka, růžovo-bílý interiér je už ovšem typickým barokním produktem. V kostele to vypadá, jako byste se ocitli uvnitř bohatě zdobeného šlehačkového dortu…

Jednolodní kostel byl vybudován v letech 1658 až 1678 jako součást tehdejší jezuitské koleje. na jejímž místě je dnes nemocnice. Působivá stavba je dílem architekta Carla Luraga. Pozdější dostavbu věže a západního průčelí projektoval Pavel Ignác Bayer. Štuková výzdoba je dílem italských sochařů  Antonia a Tommasa Soldati. Celý článek …

Pražský hrad: nejstarší a největší na světě

Hrad, socha sv. Jiří

Socha sv. Jiří před chrámem sv. Víta
foto: Praha levně

Když v češtině napíšete Hrad s velkým H, máte na mysli jen ten jediný: Pražský hrad, tisícileté sídlo českých králů.

Snad žádná hlava státu na světě nemá za sídlo místo tak kouzelné a starobylé jako prezident České republiky. Pražský hrad je národní kulturní památka číslo jedna a za vidění opravdu stojí.

Kam se hrabe Versailles – to je sice půvabná, leč o mnoho mladší, rozmazlená sestřička! Westminsterský palác? Skoro o 200 let mladší, nehledě na to, že angličtí králové se z něj už dávno odstěhovali. Bratislavský hrad? Ano, ten je důstojný vrstevník, leč neměli tam nikdy krále… A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Celý článek …

Do chrámu sv. Mikuláše by se vešla mostecká věž

Chrám sv. MIkuláše z Karlova mostu

Chrám sv. MIkuláše z Karlova mostu
foto: commons.wikimedia.org

Chrám sv. Mikuláše je nejvyšším obestavěným prostorem v Praze. Kdybyste dokázali odnést staroměstskou mosteckou věž a postavili ji dovnitř pod kopuli, budou ještě ke stropu zbývat dobré dva metry.

Kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí je jednou z nejkrásnějších barokních staveb Prahy. Mohli byste si ho splést se stejnojmennou stavbou na Staroměstském náměstí, proto dáme kvůli odlišení přednost názvu chrám, jak se mu také někdy říká.

Tento malostranský chrám vyrostl z podnětu jezuitů v letech 1704 – 1756 na místě původního gotického kostela, též zasvěceného Mikuláši z Myry. Chrám je součástí komplexu bývalé jezuitské malostranské koleje, dnes sídla Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po zrušení jezuitského řádu se stal hlavním farním kostelem Malé Strany. Celý článek …

Zlatá ulička: vstup do „jindy a jinam“

Zlatá ulička u Daliborky

foto: commons.wikimedia.org

Touláte se po Pražském hradě? Pokud se chcete vrátit o čtyři století zpátky, zabočte v polovině Jiřské ulice do kopce. Kroky klouzající po kočičích hlavách vás zavedou do Zlaté uličky a vy se rázem ocitnete v rudolfinské době.

Kousek stranou, mezi bazilikou sv. Jiří a Starými zámeckými schody, leží ulice lemovaná miniaturními, malebnými domečky s pastelovými fasádami, které vypadají jako kulisy – však také jejich finální podobu fasád navrhoval světově proslulý výtvarník.

Pro svůj pohádkový vzhled, maličká okna i dveře, nízké střechy a záplavu komínů patří Zlatá ulička mezi nejromantičtější místa Pražského hradu. Celý článek …

Vrtbovská zahrada: kus slunné Itálie v Čechách

Projdete vraty do úzkého průjezdu starobylého malostranského paláce, a náhle se před vámi nečekaně otevře kus slunné Itálie. Přesně tak působí Vrtbovská zahrada.

Vrtbovská zahrada na Malé Straně

Vrtbovská zahrada na Malé Straně
foto: wikipedia.org

Unikátní barokní terasy, sochy a sousoší, vzrostlá, pečlivě pěstovaná zeleň – to vše tvoří zahradu, která je považovaná za nejkrásnější svého druhu na sever od Alp.

Tato italská perla mezi pražskými barokními zahradami leží na svahu vrchu Petřína. Rozhodně nepopře italský vliv, daleká jižní inspirace je však přetavena originálním českým pojetím do jedinečného, svébytného prostoru.

Minimální plocha, dispoziční nápaditost, suverénní zvládnutí prostoru a gradace hmoty, která se pne po jednotlivých stupních do svahu, působivé sochy a plastiky, pěstěná zeleň – to vše tvoří jedinečné, harmonické dílo. Architektonický skvost je právem zapsaný na seznamu UNESCO. Celý článek …

Notoricky známé pražské památky

Kostel svatého Mikuláše

foto: Fotolia

Snad žádné jiné město na světě není tak architektonicky pestré jako Praha. Vytipovali jsme pro vás ty úplně nejznámější památky, které rozhodně nesmíte minout.

Vydáme se po nich chronologicky: od nejranějšího románského slohu, přes vznosnou gotiku, důstojnou renesanci a bombastické baroko až k hravé secesi a svéráznému kubismu.

Od pradávna po gotiku

Začneme na Vyšehradě, u rotundy svatého Martina, která je spolu s apsidou baziliky sv. Jiří (Pražský hrad) klasickou ukázkou románského stylu a patří k nejstarším památkám v Praze. Celý článek …

DOX: umění v bývalé továrně

DOX a Gulliver

DOX a Gulliver

Centrum současného umění DOX zaujme už samotnou výstavní plochou. Jde o přestavěnou budovu bývalé holešovické továrny, která se díky soukromým investorům proměnila v členitý prostor zaměřený na soudobé umění všeho druhu.

Projekt přestavby, dílo architekta Ivana Kroupy, byl v roce 2008 nominován na prestižní cenu Mies van der Rohe Prize.

Od konce roku 2016 pak budovu korunuje elegantní útvar připomínající vzducholoď. Ocelovo-dřevěná konstrukce je dlouhá 42 metrů, má doutníkovitý tvar, jmenuje se Gulliver a na jaře a na podzim se v ní konají setkávání současného umění a literatury. Celý článek …

Katedrála sv. Víta: všechny barvy duhy

Katedrála sv. Víta, interiérVznosné klenutí, duhové ticho a slavní mrví – to je interiér nejkrásnější české katedrály.

Stěny hlavní lodi člení triforium, obíhající celou katedrálu. Jeho pilíře nesou podoby českých králů, královen, biskupů i stavitelů chrámu. Celkem 21 polychromovaných bust vytesalo ve 14. století několik mistrů kameníků, nichž hlavním byl Petr Parléř.

Králové z kamene, světec ze stříbra

Pod svatováclavskou kaplí je pohřben sám patron české země svatý Václav. V jižním ochozu nemůžete minout monumentální stříbrný náhrobek oficiálního českého katolického světce Jana Nepomuckého, dílo Josefa Emanuela Fischera z Erlachu z roku 1736.

Z hlediska dějin českého národa jsou však daleko zajímavější kaple v chóru katedrály. Pod žulovými náhrobky tu spočinula přemyslovská knížata Břetislav I., Spytihněv II., Břetislav II., Bořivoj II., ale také králové Přemysl Otakar I. a jeho vnuk Přemysl Otakar II., strašlivě posekaný v bitvě na Moravském poli. Celý článek …

Ctnosti a neřesti v barokním Kuksu

Kuks, Anděl blažené smrti

foto: Zdeněk Novák

Malá východočeská vesnice Kuks se pyšní sbírkou soch, které se jen tak něco nevyrovná. Místní částečně zachovalé barokní lázně a špitál totiž vyzdobil plastikami slavný Matyáš Bernard Braun.

Unikátní galerie pod širým nebem čítá desítky působivých soch v nadživotní velikosti z let 1715-1718. Dlouhou terasu před špitálem zdobí řady alegorií: dvanáct Ctností na východě a jako protiváha dvanáct Neřestí na západě, oddělených sochou Víry uprostřed. Další cenné sochy jsou pak rozmístěny v barokní zahradě a v lese u nedaleké vsi Žireč.

Jak se dostanete do Kuksu?

Autobusem i vlakem je doprava dost komplikovaná, museli byste  minimálně dvakrát přestupovat. Nejlepší bude, když vyrazíte autem po dálnici D11 na Hradec Králové a pak ještě kousek za něj. Celkem 140 km vám zabere něco málo přes hodinu a půl. Celý článek …

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Sadelerův prospekt Prahy foto: Wikimedia

Sadelerův prospekt Prahy
foto: Wikimedia

„Cožpak je možné, abychom nemilovali to, co jest dílem naším? Když jsem přišel do této země, nalezl jsem jen žalně zírající poušť; města ochuzená a vypleněná, vesnice zdrané a ožebračené, panstvo zpupné, odbojné a loupeživé, lid skleslý a utýraný. A nyní, když vidím, jak dílo mé se daří? Jak země před mým zrakem vzkvétá? Tu chci sebe sama překonati v lásce k této zemi!“

Tento rozhovor císaře Karla IV. s bavorským vévodou Štěpánem proběhl pouze ve fantazii Jaroslava Vrchlického (Noc na Karštejně, redakčně upraveno). Ale možná nebyl moc daleko od pravdy… Karel IV. totiž Prahu a Země koruny české opravdu miloval a výstavba, která v průběhu několika desítek let jeho vlády proběhla, je toho svědectvím. Celý článek …

Katedrála sv. Víta – ukradené srdce země?

Pražský hrad, katedrála sv. Víta

Pražský hrad, katedrála sv. Víta
foto: Praha levně

Pražský hrad je pomyslným srdcem země. A to nejhlasitěji tepe v místech, kde se k nebi tyčí štíhlé věže katedrály svatého Víta.

Katedrála je místem korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku. Jsou v ní pohřbeni panovníci (Přemysl Otakar II., Karel IV., Václav IV., Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II.), pražští biskupové a arcibiskupové, slavní šlechtici a dokonce světci (Vít, Václav, Vojtěch, Zikmund, Jan Nepomucký). Zde, v korunní komoře přístupné jen ze svatováclavské kaple, bezpečně spočívají české korunovační klenoty, poklad nedocenitelné hodnoty.

Katedrála byla po staletí existence zasvěcena svatému Vítovi. V roce 1997 se však církev rozhodla rozšířit pojmenování o svaté Václava a Vojtěcha. Celý článek …

Průhonický zámek: filmová kulisa i sídlo věd

zamek-pruhonice-anglicky-park

foto: Praha levně

Záhony růží v anglickém parku před zámkem, malované novorenesanční fasády, které připomínají ze všeho nejvíc filmové kulisy a výhled z nádvoří do pohádkové krajiny.

Botanický ústav Akademie věd ČR má vskutku důstojné sídlo – a spravuje ho s úctou a péčí, jakou si zaslouží. Hodně k tomu přispívají i dotace z Evropské unie, která zařadila Průhonický park a zámek na seznam památek UNESCO.

Romantická historická stavba a malebná přírodní zákoutí přitahují filmaře jako magnetem. Průhonice patří k nejoblíbenějším českým exteriérům. Celý článek …

Erben, Schikaneder a Mařák budou adoptováni

Hrob Jana Karafiáta

foto: Wikimedia

Živí na slavné mrtvé nezapomínají. O adopci zapomenutých hrobů známých českých osobností je velký zájem, a tak budou v průběhu září uzavřeny první smlouvy. Sdělila nám to Oldřiška Dvořáčková, koordinátorka projektu adopcí.

Jak jsme informovali v červenci letošního roku, Správa pražských hřbitovů přišla s dlouhodobým projektem adopce významných hrobů, který by do péče o ně zapojil širokou veřejnost.

Počet hrobů bez řádně uhrazených nájemních smluv totiž roste. Patří k nim i hroby výjimečných osobností, jejichž rody už vymřely. Celý článek …

Kostel Matky Boží před Týnem: Dotýkat se zakázáno!

Týnský chrám

Týnský chrám
foto: Praha levně

Kostel Matky Boží před Týnem, lidově zvaný Týnský chrám nebo také kostel Panny Marie před Týnem, patří spolu s kostelem sv. Mikuláše k dominantám Staroměstského náměstí.

Stavěl se víc než 150 let. Je-li katedrála sv. Víta symbolem krále a církve, Týn důstojně reprezentuje pražské měšťany. Patří mezi nejkrásnější a nejvýznamnější pražské církevní stavby a jeho západní průčelí tvoří jednu z nejznámějších dominant Prahy.

Hej, rytíři od Týna!

Přízvisko „týnský“ dostal podle „otýněného“ čili ohrazeného místa: Týnského dvora. Také se mu říkalo se také říkalo Ungelt a sloužil cizím kupcům, kteří sem přicházeli přenocovat a později platit clo. První písemná zmínka o románském kostele zasvěceném Panně Marii je však ještě starší, váže se k roku 1135, kdy jej český kníže svěřil péči Vyšehradské kapituly. Celý článek …

Adoptujte si slavný hrob: Erben i Schikaneder čekají

Hrob Karla Jaromíra Erbena

Hrob Karla Jaromíra Erbena

Jak krátká je lidská paměť… Za obrazy Jakuba Schikanedera platí sběratelé miliony, básně Karla Jaromíra Erbena patří ke klasickému vzdělání. Hroby těchto velikánů však zapomenuty chátrají.

Nikdo za ně neplatí nájem, není, kdo by umyl náhrobek, vyplel trávník, zalil květiny. Rozpadají se i cenné sochy, které je zdobí. Zapomenutých hrobů jsou v Praze tisíce, překvapivě k nim však patří i hroby mnoha významných osobností.

Pražská hřbitovní správa nemůže památníky českých velikánů zrušit, zároveň však nemá na jejich údržbu. Proto přišla s projektem adopce, který by měl zapomenuté hroby slavných lidí pomoci udržovat. Celý článek …

Kutná Hora: Ve dne do dolu, v noci do kostnice

foto: Praha levně

foto: Praha levně

Přestože Kutná Hora patří k českým místům, zapsaným na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, nemusíte se bát davů lidí.

Stačí zatoulat se kousek od hlavní turistické trasy, a rázem se ocitnete o pár století zpátky. Zatímco v okolí chrámu sv. Barbory a sedlecké kostnicí proudí turisté, stačí popojít jen pár desítek metrů vedle a ocitnete v ospalém městečku, které dýchá středověkem.

Co byste si v něm určitě neměli nechat ujít a kde se dobře najíte? Poradíme vám z vlastní zkušenosti… Celý článek …

Kostel sv. Martina ve zdi: Kázalo se tam i tančilo

Kostel sv. Martina ve zdi

Kostel sv. Martina ve zdi
foto martinvezdi.eu

Kostel sv. Martina ve zdi patří k nejstarším v Praze. V jeho zdech můžete číst stopy románského umění, gotiky i baroka jako v živé učebnici architektury.

Prošel pohnutým osudem a jen  o vlásek unikl zkáze. Svým sepětím s kalichem je také připomínkou české reformace a dodnes navazuje na kazatelskou tradici Betlémské kaple.

Základ je románský

Kostel byl vystavěn, snad na místě předchozí románské kaple, mezi roky 1178 až 1187. Stál v osadě Újezd, která podle jeho zasvěcení převzala jméno Újezd sv. Martina. Koncem 13. století potom v jeho blízkosti vyrostly nové městské hradby, které přilehlou farní osadu rozdělily na dvě části. Kostel byl v té době přestavěn v gotickém slohu, a protože jeho zeď přiléhala k hradbě, začal se nazývat Sv. Martin ve zdi. Původní románský kostel byl jednolodní a zachoval se v rozloze dnešní hlavní lodi s řadou románských architektonických článků. Vnitřek kostela byl pravděpodobně vyzdoben románskými nástěnnými malbami. Celý článek …

Kostel sv. Mikuláše: husité, benediktini i Rusové

Kostel sv. Mikuláše, Staré Město

Kostel sv. Mikuláše, Staré Město
foto: cs.wikipedia.org

Původní farní kostel sv. Mikuláše měl dlouhou a ctihodnou katolickou tradici. Patřil k nejstarším na staroměstském břehu Vltavy, prameny ho zmiňují už roku 1273.

Ve víru dějin se však stal centrem reformace. Kázali v něm Jan Milíč z Kroměříže a Matěj z Janova, a tak není divu, že od roku 1920 slouží Církvi československé husitské, která v něm byla v lednu téhož roku vyhlášena.

Kostel za pět let

Mezitím ovšem kostel prošel zajímavým vývojem. V roce 1635 připadl benediktinům z kláštera Na Slovanech, kteří čile stavěli v okolí. Ti se nakonec rozhodli zbourat starou budovu a postavit svatostánek nový. Autorem projektu byl slavný architekt Killián Ignác Dientzenhofer. Stavba byla dokončena v rekordním čase, trvala pouhých 5 let, 1732 – 1737, a pro architekta se stala vzorem, jehož prvky částečně zopakoval na druhém břehu Vltavy, u malostranského chrámu sv. Mikuláše. Schválně se podívejte na jeho věž… Celý článek …

Zvony svatovítské katedrály pláčou i hrozí

Zvon Zikmund

Zvon Zikmund

Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dominuje věž na jižní straně. Se svou výškou 96,6 m patří k nejvyšším stavbám Prahy.

Věž začal stavět Petr Parléř roku 1396. Na jeho dílo navázali synové a pokračovali až do roku 1406, kdy byla dokončena. V nešťastném roce 1541 však zachvátil Pražský hrad rozsáhlý požár, při němž byla poničena i jižní svatovítská věž. Škoda přesáhla nejhorší očekávání.

Z prohořelých trámů se utrhly těžké zvony a poškodily stavební konstrukci. Ohni podlehly také hradní zvony Patron a Ludvík. Do dnešního stavu věž dostavěl renesanční architekt Bonifác Wohlmut. Současnou věž zdobí hodiny z roku 1552, přestavěné v roce 1688 hodinářem Petrem Naumannem. Celý článek …

Noc kostelů v Praze: V pátek se otevře 145 kostelů

Praha: Kostel sv. Mikuláše v noci

Kostel sv. Mikuláše v noci
foto: Praha levně

Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 23. května. V Praze při ní lidem otevře brány celkem 145 kostelů.

Cílem letošní akce není jen přilákat návštěvníky. Jde o to představit lidem podstatu samotného křesťanství, která nespočívá ve vnějších obřadech, symbolech ani gestech, ale v myšlení, cítění a chování lidí, kteří se v kostelech shromažďují.

Součástí programu proto budou i mše, pobožnosti, modlitby, rozjímání či meditace. Některé kostely (třeba sv. Ignáce na Novém Městě) nabídnou také možnost rozhovoru s duchovním. Celý článek …

Festival Open House: Už tento víkend v Praze!

Praha, Lucerna, Mramorový sál

foto Open House

Letošním rokem přibyla do Prahy nová, krásná kulturní akce, kterou ocení především milovníci architektury. O víkendu 16. – 17. května zahájí 1. ročník festivalu Open House.

Jde o akci, která je založena na jednoduché, ale silné myšlence: Nabídnout zvídavým lidem volný vstup do budov, kam se běžně nedostanou.

„Otevíráme sídla firem, úřadů či moderní technické stavby, okolo nichž jsme zvyklí procházet. Působí na nás každý den tvarem i vzhledem, vedou naše kroky, ale za jejich zdi se máme málokdy šanci podívat,“ lákají organizátoři festivalu Open House.

Po celém světě

Festival Open House je součástí celosvětové sítě městských festivalů Open House Worldwide, která sdružuje podobné akce ve více než dvaceti městech po celém světě. Patří mezi ně třeba Londýn, New York, Řím, Barcelona, Helsinky či Vídeň.

V Praze budou v jeho rámci otevřeny více než tři desítky objektů s výjimečnými interiéry, zajímavou historií nebo neobvyklými výhledy na Prahu. Celý článek …

Festival světla Signal 2014

Praha, festival světla Signal, The Pool, Jen Lewin Studio

foto: signalfestival.com

Už to vypuklo! Podruhé můžete vyrazit do pražských ulic na Festival světla Signal.

Magická světelná podívaná probíhá v nočních ulicích Prahy od čtvrtka 16. října a vrcholí právě o tomto víkendu. Představení jsou vždy od 19.00 do 24.00 hodin. Vstup je zdarma.

Loni akci navštívilo téměř čtvrt milionu diváků a setkala se s velkým ohlasem. Letos na na milovníky tajemného nočního kouzla a hry barev čeká více než 20 světelných instalací, 4 videomappingy a řada interaktivních projektů, takže je určitě na co se těšit. Celý článek …

Pojďte malovat na Karlův most! Prý se to už může…

Karlův most

foto: Fotolia

A užijte si to. Díky studentovi výtvarné školy Milanu Martincovi vás totiž napříště možná nebude při malování a focení na Karlově mostě obtěžovat hrubá ochranka.

Veřejná kreslicí akce se koná tuto sobotu, 28. září ve 14 hodin. Sraz je u schodů před Rudolfinem, instrukce jednoduché: „Skicáky s sebou. Přijde, kdo chce, kreslí si co chce, odejde, kdy chce. Pokud bude pršet, akce se ruší.“

Happening je tečkou za incidentem, kdy ochranka najatá Občanským sdružením Karlova mostu hrubě zabránila Milanovi a jeho kamarádovi malovat na Karlově mostě. A oni si to nenechali líbit. Celý článek …

Ohlédnutí za festivalem Open House

Praha, Tančící dům

foto: Praha levně

Na pražský festival Open House jsme vás v polovině května zvali. Jde o akci, která je založena na jednoduché, avšak silné myšlence: Nabídnout zvídavým lidem volný vstup do budov, kam se běžně nedostanou.

A ukázalo se, že Pražané své město milují! Zajímavé možnosti vidět zblízka jeho architektonické zajímavosti využilo na 35 000 návštěvníků.
„Z obrovského zájmu o otevřené domy jsme nadšeni. V prvním ročníku jsme dosáhli stejné návštěvnosti jako Vídeň, která s festivalem Open House začala vloni na podzim. Ve Vídni byl ale oproti Praze otevřen dvojnásobek budov,“ uvedl ředitel Open House Praha Michal Tošovský. Celý článek …

Koncert pro hrdiny

Foto Post Bellum

Foto Post Bellum

U příležitosti Dne válečných veteránů pořádají sbírka Paměť národa a Český rozhlas benefiční Koncert pro hrdiny, jenž má uctít a připomenou hrdinství těch, kteří bojovali za svobodu. Koncert proběhne 11. listopadu 2023 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Altrichtera předvede působivé skladby, odkazující na českou minulost: symfonické básně Vyšehrad, Tábor a Blaník z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany a Sinfoniettu, kterou Leoš Janáček složil jako poděkování za první roky života v samostatném demokratickém Československu a věnoval všem vojákům. Celý článek …

Open House Praha podeváté

Centrum Bořislavka

Centrum Bořislavka

V pondělí 15. května byl zahájen doprovodný program 9. ročníku Open House Praha. O víkendu 20.-21. května se potom budete moci v rámci festivalu podívat zdarma do desítek běžně nepřístupných domů a prostorů.

Návštěvníky čeká 109 zdarma otevřených budov, mezi nimi například novorenesanční areál branického pivovaru, funkcionalistický palác Elektrických podniků, pobočka Komerční banky na Smíchově, City Empiria na Pakráci, moderní komplex Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT či chátrající skvost: Desfourský palác na Florenci. Celý článek …

Zimní Praha v obrazech

Praha, Hrad, zámecké schodyZářivě bílá, čistá, tichá, zasněná. Tak vypadá zimní Praha očima umělecké fotografky Evy Javůrkové.

Vydejte se s námi po jejích stopách – začneme na tajemném Novém světě s jeho lampami a křivolakými uličkami, odkud volným krokem dojdete až k Pražskému hradu. Potěšíte se výhledem na zasněžené střechy staré Prahy a po Nových zámeckých schodech sestoupíte na Malou Stranu.

Minete chrám sv. Mikuláše i mlýnské kolo na Kampě. Potom vás kroky zavedou přes Karlův most na Staré Město, kde skončíte procházku pod vánočním stromem na Staroměstském náměstí.

Kdo je Eva?

Eva sbírala zkušenosti v deníkách a společenských časopisech. Reportážní snímky ji však brzy přestaly uspokojovat, a tak se přeorientovala na uměleckou fotografii.

Eva Javůrková má za sebou velké reklamní kampaně pro významné české i zahraniční klienty. Celý článek …