Praha: Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Sadelerův prospekt Prahy foto: Wikimedia

Sadelerův prospekt Prahy
foto: Wikimedia

„Cožpak je možné, abychom nemilovali to, co jest dílem naším? Když jsem přišel do této země, nalezl jsem jen žalně zírající poušť; města ochuzená a vypleněná, vesnice zdrané a ožebračené, panstvo zpupné, odbojné a loupeživé, lid skleslý a utýraný. A nyní, když vidím, jak dílo mé se daří? Jak země před mým zrakem vzkvétá? Tu chci sebe sama překonati v lásce k této zemi!“

Tento rozhovor císaře Karla IV. s bavorským vévodou Štěpánem proběhl pouze ve fantazii Jaroslava Vrchlického (Noc na Karštejně, redakčně upraveno). Ale možná nebyl moc daleko od pravdy… Karel IV. totiž Prahu a Země koruny české opravdu miloval a výstavba, která v průběhu několika desítek let jeho vlády proběhla, je toho svědectvím.

Paříž nebo Řím? Kdepak!

Za vlády schopného císaře se Praha několikanásobně rozrostla. Největší náměstí v Evropě té doby se jmenovalo Velké tržiště. Mělo plochu přes 80 000 m2 a dodnes ho překonalo jen málokteré veřejné prostranství. Říkáme mu Karlovo, protože bylo založeno na popud císaře stejně tak jako nový kamenný most, univerzita, katedrála, spousta kostelů, městských domů a kilometry hradeb. Praha se v době císařovy vlády stala srdcem křesťanské Evropy. Ze zanedbaného města se zrodila významná evropská metropole – a vy to můžete sledovat na vlastní oči.

Máte rádio Prahu? Mohlo by vás zajímat:

Výstava v srdci Prahy

Umožní vám to nová stálá expozice s názvem Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy, která byla v prosinci otevřena v domě U Zlatého prstenu. Patří k pobočkám Muzea hlavního města Prahy a najdete ho u Staroměstského náměstí poblíž Týnského chrámu.

Výstava je zaměřena na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Na modelu středověké Prahy tam můžete prostřednictvím světelného videomappingu kontrolovat krok za krokem rozrůstání města od ambiciózního plánu pro Nové Město pražské až po rozšiřování hradeb na malostranském břehu Vltavy. Třírozměrné modely vás nechají nahlédnout do interiérů gotických domů a kostelů: Vyšehradu, Pražského hradu, Nového hrádku u Kunratic (ze kterého už jsou dnes jenom rozvaliny k Krčském lese), kostela Panny Marie Sněžné, Emauz a mnoha dalších.

Celou expozicí návštěvníka provázejí dramatická zastavení, přibližující atmosféru města, jeho život a některé události: Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Podobu města i život jeho obyvatel v době lucemburské představují vystavené originální předměty ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a dalších institucí. Pořadatelé výstavy pamatovali také na děti, pro které připravili interaktivní program, zaměřený na dobu vlády Karla IV.

Podívejte se, jak to na výstavě vypadá:

Informace o výstavě

Místo: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1, Staré Město
Dopravní spojení: Pěšky ze stanic metra A Staroměstská, B Můstek, Náměstí Republiky, případně ze stanic tramvají Staroměstská a Náměstí Republiky
Otevírací doba: denně 9 – 20 hodin
Vstupné: dospělí 150 Kč, rodinné 300 Kč
Více informací: muzeumprahy.cz

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS (komentáře k příspěvku)

Napsat komentář